Inschrijving Zomertraining

Zomertrainingen  Ballangrud 2019

Let op, het aanbod is dit jaar op onderdelen gewijzigd. Bij vragen mail naar het nieuwe mailadres: tcballangrud@gmail.com

Start van de trainingen
De training in-line skate trapt af op maandag 1 april a.s. De andere trainingsonderdelen volgen in deze week  Kijk op de website voor wijzigingen en. In het trainingsoverzicht staan de startdata vanaf 1 april vermeld!

Op feestdagen gaat de training niet door. De trainingen van (recreanten-) en jeugdtrainingsgroepen gaan gewoon door tijdens de schoolvakanties en alle andere groepen gaan in principe de gehele periode door, tenzij in goed overleg met de betrokken trainers, andere afspraken worden gemaakt.

Inschrijving vereist!
Voor een goede organisatie en ieders veiligheid is inschrijven via inschrijffomrulier voor de diverse onderdelen van de zomertrainingen noodzakelijk. De TC kan met de inschrijving de deelnemers bij de juiste trainers krijgen. Informatie van de inschrijvers (bijv. nood-telefoonnummers) worden i.v.m. veiligheidseisen aan de trainers gegeven. Het geeft de trainers tevens de mogelijkheid om direct met de deelnemers te communiceren via whatsapp groepjes over start/doorgaan van trainingen, gewijzigde startplekken, etc. waardoor de lijnen kort blijven.

Inschrijfprocedure
Inschrijving voor de zomertrainingen verloopt via deze link. Daar vind je een inschrijfformulier waarmee je je kunt aanmelden voor de verschillende trainingen. Het aanbod is op dit moment nog onder voorbehoud van de beschikbaarheid van trainers. Via de website of nieuwsbrieven kun je het definitieve aanbod in de gaten houden.

Inline skaten
De Inline skatetraining vindt plaats vanaf 1 april a.s. op maandagavond op de wielerbaan van WV Breda Knooppunt, naast de schaatsbaan. De training op donderdag is vervallen. Daarvoor in de plaats wordt nog aan een alternatief gewerkt.
Het dragen van een helm en polsbeschermers is verplicht!

Op maandagavond worden van 18.00 tot 19.00 uur trainingen verzorgd voor de jeugd en volwassenen. Er wordt inline geskate in verschillende niveaugroepen, van een training in spelvorm voor de allerkleinsten tot een echte wedstrijdtraining voor de oudere rijders.
Deze avond leent zich uitstekend voor ouders en kinderen om samen te trainen!

Daarnaast hebben leden van Ballangrud ook de jeugd de mogelijkheid om op uren van, De Striene, en IJsco vrij te skeeleren:
De Striene:      zaterdag          09.30 – 11.00 uur
IJsco:               vrijdag             19.00 – 21.00 uur

Loop/bostraining
Op Woensdagavond wordt vanaf 3 april a.s. weer een bostraining georganiseerd voor zowel de jeugd als de volwassen in het mastbos van 18:30 tot 19:30 uur. Start parkeerplaats.

Op Zaterdagochtend wordt vanaf 6 april a.s. een bostraining georganiseerd voor zowel jeugd als volwassenen in het mastbos van 09.30 uur tot 10.30 uur. Start: parkeerplaats ‘blauwe route’.
Ook deze training vormt een mooi moment voor ouders en kinderen om gezamenlijk deel te nemen aan een training.

Voor de recreatieve jeugd worden er verschillende spelelementen ingevoegd, naast de meer op conditie en het schaatsen gerichte oefeningen.
Voor volwassenen is de training gericht op het verbeteren van algemene conditie en specifieke schaatsconditie. Naast lopen worden verschillende andere trainingsvormen gebruikt, zoals balans en krachtoefeningen. Een absolute noodzaak voor iedereen die met goede conditie en techniek het volgende schaatsseizoen wil ingaan.

Fietstraining
De fietstrainingen starten m.u.v. het mountainbiken op de parkeerplaats van atletiekvereniging Sprint
Het dragen van een helm is vanzelfsprekend verplicht!

Op dinsdagavond staat vanaf 2 april a.s. Starttijden om 18.30. Vanaf mei om 19.00 uur. De fietstraining in het teken van de voorbereiding op een nieuw schaatsseizoen. Trainingen worden opgebouwd uit diverse elementen als duur, intensiteit, kracht en souplesse.

Op zondagochtend wordt er vanaf 7 april a.s. in toertempo gefietst. Vanaf 9:00 uur. De wegkapiteins letten er goed op dat het voor iedereen leuk is. Elke week wordt een andere route van minimaal 70 km. gereden. Het sociale element is ook in deze fietsgroep niet onbelangrijk. Koffie halverwege ontbreekt niet. Rond de klok van twaalf uur is de groep weer op het startpunt terug.

Mountainbiketraining
Op vrijdagavond vanaf 5 april a.s. is de Mountainbike groep actief.
Er wordt gestart vanaf de driesprong Cadettenkamp/Galgestraat om 18.30 uur in de maanden april en september en om 19:00 uur in de maanden mei, juni, juli en augustus.
Ook hier is het dragen van een helm uiteraard verplicht!
Het mountainbiken richt zich op techniek en conditietraining met af en toe een toertochtje.

Onder voorbehoud
Een aantal activiteiten worden aangeboden onder voorbehoud van voldoende trainers/ deelnemers.
Als je inschrijving om welke reden dan ook niet kan leiden tot de gewenste activiteit laten we je dat bijtijds per mail weten. Kijk ook regelmatig op onze website. We zien jullie graag deze zomer!

NB: Wederom zijn SSVB en de Striene weer onze partners
De trainingen bij onze partners staan open voor de leden van Ballangrud. Mail naar tcballangrud@gmail.com als je belangstelling hebt. Wij zorgen dan voor de afstemming.
Daarnaast organiseren we weer de bekende fietstijdritten, de FNS (Friday Night Skate) en Breda bokaal inline-skatekampioenschappen

25 maart, 2019 17:12 | Harry Marrenga

Ontwerp door Jeroen Stroom