Lid Worden

Lidmaatschap

Hoe werkt het?

Je wordt lid van de vereniging, daarmee kun je het hele jaar door sporten bij Ballangrud. Ga je ook schaatsen? Dan betaal je de entree van de ijsbaan in de vorm van een abonnement dat je koopt bij de ijsbaan zelf.

Lid worden:

Je betaalt bij inschrijving eenmalig € 12,50.

Contributie

De contributie voor jeugdleden tot 18 jaar is € 6,50 per maand, en voor senioren € 12,00 per maand. Bij meerdere jeugdleden uit één gezin geldt de kortingsregeling: tweede kind € 4,50 per maand, derde kind € 3,50 per maand. Jaarlijks stelt de ledenvergadering de hoogte van de contributie vast.

Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging, waarbij een minimale duur van 1 jaar wordt aangehouden.

Indien je het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan wordt dit schriftelijk of per mailbericht aangegeven bij de ledenadministratie; bij voorkeur met opgaaf van reden.

Opzeggen is mogelijk per eerstvolgende kwartaal of met onmiddellijke ingang, waarbij het lopende kwartaal nog wordt betaald.

Houders van de BredaPas krijgen 50% korting op de contributie en entree en een tegemoetkoming van € 45,- in de aanschaf van sportkleding per persoon per jaar. Info Balie SAW 076-5293086

Inschrijving

Je kunt het snelst lid worden door het inschrijfformulier te downloaden, te printen, in te vullen en op te sturen. Digitaal invullen kan helaas niet.

Inschrijfformulier en machtiging

Opsturen naar:

Ballangrud Breda,

Ledenadministratie,

Wijnruit 37,

4907 HC  Oosterhout

Je kunt de formulieren ook ontvangen als je dit via marryvanbenthem(at)planet.nl te kennen geeft of ze telefonisch opvraagt bij Marry Elzinga – van Benthem, ledenadminstratie: 0162-434954

31 augustus, 2021 18:45 | Jessica van Sluijs