Het Bestuur

Bestuur

Onze vereniging wordt geleid door het verenigingsbestuur. Op enkele terreinen zijn vaste commissies actief. Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van de commissies. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitten, de penningmeester en de secretaris. De voorzitters van de commissies zijn bestuursleden.

Voorzitter Jan van Reede janvanreede(at)gmail.com
Secretaris Giel Eussen secretarisballangrud(at)gmail.com
Penningmeester Herman van Heteren penningmeesterballangrud(at)gmail.com
Voorzitter Technische commissie André van Staalduinen tcballangrud(at)gmail.com
Voorzitter Jeugdcommissie Maartje Mulders/Sarina van Dijk jeugd.ballangrud(at)gmail.com
Voorzitter PR commissie Jessica van Sluijs jmvansluijs(at)gmail.com
vervang (at) door @

Vertrouwenscontactpersoon: Fons van Loenhout – vcp@ballangrudbreda.nl

Secretariaat, postadres:

Schaatsvereniging Ballangrud Breda

Mezenlaan 33

4901 AA Oosterhout
31 oktober, 2020 18:30 | Jessica van Sluijs