Schaatsen op Maat

Wat is schaatsen op maat?

Schaatsen op maat zijn schaatslessen voor kinderen en jongeren met een motorische beperking. Omdat schaatsen wel erg leuk is, maar niet altijd gemakkelijk wordt er les gegeven in kleinere groepjes en waar nodig kan één op één begeleiding gegeven worden.

Op het ijshockeybaantje leer je niet alleen schaatsen, maar ook remmen, draaien, starten en natuurlijk oefenen we ook met vallen. In de lessen worden oefeningen en spelletjes zoveel mogelijk afgewisseld.

Wanneer je al wat verder bent in onze lessen kun je aan onze gevorderde groep deelnemen en dan krijg je les op de grote 400 meterbaan.

Naast de schaatslessen proberen we met onze deelnemers ook alle verenigingsactiviteiten mee te doen. Je kunt dan denken aan wedstrijdjes, diploma schaatsen, jeugdkampen of spelmiddagen.

Voor wie is schaatsen op maat?


Voor iedereen die het leuk lijkt om te leren schaatsen natuurlijk, maar om deel te kunnen nemen aan onze lessen schaatsen op maat, moet je in ieder geval:

  – kunnen staan en redelijk los kunnen lopen

  – minimaal 6- 7 jaar zijn en

  – een overwegend motorische beperking hebben.

Twijfel je of schaatsen op maat iets voor jou is of wil je een persoonlijk advies, dan kun je altijd even contact met ons opnemen.

Wanneer is er schaatsen op maat?

Wij trainen in de winter op de kunstijsbaan van Breda. Dat is op maandagavond. De training start om 18.15 uur, om 19.00 uur hebben we even een pauze en dan gaan we terug het ijs op tot 19.45 uur.
De ijsbaan is open in de winter van begin oktober tot ongeveer half maart.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Wendie Op de Beek 06-47480987
Of mail naar: wopdebeek(at)hotmail.com

Je kunt je aanmelden voor schaatsen op maat via de ledenadministratie

Marry Elzinga is hiervoor de contactpersoon.

Kijk voor meer informatie bij Lid Worden.

Vermeld er wel bij dat het om schaatsen op maat gaat!

30 augustus, 2021 22:26 | Jessica van Sluijs