Samenwerking De Striene, SSVB en Ballangrud Breda

hands

Samen kun je zoveel meer dan alleen. Daarom hebben wij de samenwerking gezocht met De Striene en de SSVB. Drie verenigingen kunnen veel meer trainingsmomenten aanbieden dan één. Je hebt nu veel meer kans om te trainen op een moment dat jou goed uitkomt.

De samenwerking is gebaseerd op onderstaande punten:

1. Iedere vereniging heeft in de zomer zijn eigen aanbod voor de eigen leden maar staat open voor leden van de Striene/SSVB/Ballangrud.

2. Doel is om te profiteren van elkaars aanbod en de leden van deze clubs zo ver mogelijk tegemoet te komen op tijdstippen dat het hun uitkomt.

3. Waar mogelijk kan bij te geringe deelname aan de eigen onderdelen de mix ervoor zorgen dat we de activiteit als collectief wel kunnen blijven aanbieden.

4. Zo nodig/mogelijk kunnen combi’s van trainers ontstaan om elkaar makkelijk te kunnen vervangen en continuïteit beter te waarborgen.

5. Deelnemen aan onderdelen van de eigen vereniging verloopt via de inschrijfprocedure van de eigen vereniging.

6. Inschrijven op de onderdelen bij een andere vereniging kun je kenbaar maken door een mailtje naar je eigen TC te sturen.

7. De TC’s bekijken onderling of plaatsing bij de onderdelen/trainers gefiatteerd kan worden. Pas als de gast-deelnemer fiat heeft van de eigen TC kan pas werkelijk deelgenomen worden aan de training bij een andere club. Dit is belangrijk i.v.m. verzekering, groepsgrootte, afstemming met trainers over (on)mogelijkheden en om misverstanden te voorkomen.

8. Bij deelname aan programmaonderdelen bij een andere vereniging sluit je aan bij de bestaande groep van die vereniging.

Namens de TC’s, Ilan Hertz (SSVB), Cor Soons (Striene) en Willard van Vugt (Ballangrud).

5 april, 2021 20:51 | Jeroen Stroom