Notulen en huishoudelijk reglement

Voor de ALV van vanavond zijn nog twee extra documenten beschikbaar. De notulen en een voorstel inzake het kaderlid maatschap.

voorstel HR inzake Kaderlidmaatschap

Notulen ALV Ballangrud 2014

 

 

 

20 november, 2015 18:18 | Jeroen Stroom

Ontwerp door Jeroen Stroom