Documenten

Als vereniging hebben we documenten die wat langer zijn in tekst, maar wel nodig om ons beleid duidelijk te maken aan leden en geïnteresseerden. We delen ze graag, dat hoort zo (soms is het wettelijk verplicht of vanuit de nationale sportbonden dringend geadviseerd) en dat is goed. Heb je er vragen over, dan kun je deze stellen aan ons bestuur, via de secretaris: secretarisballangrud@gmail.com. 

Jaren geleden hebben we samen met onze leden nagedacht over de toekomst van Ballangrud. Daar is destijds het toekomstplan 2012-2016 uitgekomen. In dit plan lees je waar Ballangrud voor staat en wat we willen bereiken.

In 2016 hebben we het toekomstplan aan onze leden voorgelegd met de volgende vraag: Is het plan nog relevant, moeten we wat veranderen? De uitkomst was duidelijk: Het toekomstplan kan verlengd worden, alle punten zijn nog steeds actueel.

Update; intussen is het 2021. Ook dit jaar bekijken we ons Toekomstplan weer en waar nodig werken we het bij.

Lees het Toekomstplan hier.

 

16 april, 2021 10:00 | Jessica van Sluijs